Féner Tamás

"...a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik..."

8/29/2023
18.00
Mai Manó Ház
1065 Budapest
Nagymező utca 20.
További információMeghívó

A kiállítás megtekinthető:2023. augusztus 30. – 2023. október 01.

Keddtől vasárnapig 12 és 19 óra között. Hétfőn és ünnepnapokon zárva.

Kurátor: Baki Péter

Megnyitó: 2023. augusztus 29., kedd, 18.00

A kiállítást megnyitja: Passuth Krisztina művészettörténész

Féner Tamás a kortárs magyar fotográfia egyik meghatározó alakja. Tevékenysége történeti korszakokon nyúlik át, hatása a mai napig kimutatható az utána jövő generációk alkotásaiban. A fotóriporter szemlélete jellemezte a rendszerváltásig tartó alkotói periódusát, klasszikus képriportjain generációk nőttek fel. Talán legsikeresebb sorozata ebben a periódusban az „...és beszéld el fiadnak...” című – 1983-ban nyílt – kiállítás, mely mérföldkőnek bizonyult a budapesti zsidó közösség megismerésében a második világháború után. A Néprajzi Múzeumban megrendezett tárlatot előbb betiltották, majd ezt feloldva több nyelven megjelenő album látott napvilágot a képsorozatból. Mindezzel párhuzamosan számos képriport kapcsán volt újító hazánkban a fotóriporteri műfajon belül: az olajbányászokról készült képanyaga, vagy a Cserhalmi bányász brigádot megörökítő fényképei, illetve a színes 1400°, majd Tükörrepülés című sorozata, a döntött táj- és városfotók mind valamilyen fordulatot hozott a hazai fotográfiában.

Féner Tamás ugyanakkor nem csupán fotográfiai életművével mutat példát kortársai számára, hanem több évtizedes szervezőmunkájával is. A Magyar Fotóművészek Szövetségének főtitkáraként az ő kezdeményezésére jött létre a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, mely a mai napig a legfontosabb szerveződése a fiatal kortárs fotóművészeknek. Számos egyetemen volt előadó, tanítványai mára szintén a kortárs fotográfia fontos szereplői.

A közel hetven évet felölelő fotográfusi pályafutása alatt ugyanakkor a folyvást megújuló alkotó képe jelenik meg előttünk, hiszen életének majdnem mindegyik sorozata valamilyen fordulatot hozott alkotói gondolkodásában.

Az „...a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik...” című kiállítás – mely idézet a Károli Gáspár fordította Bibliából származik – ugyanakkor nemcsak Féner Tamás életszemléletét tükrözi, hanem a legutolsó alkotói periódusának egyfajta összefoglalása is, melynek legutóbbi fejezete ebben az évben valósult meg. Az elmúlt évtizedben létrejött sorozataiban leginkább a tárgyi világ, benne sokszor szakrális, vagy annak tételezett tárgyak, szövegek jelennek meg, amiken keresztül alkalmanként a vallás felé fordult. Később egy újabb váltással a festészeti felfogáshoz közelítő alkotásokat vonultat fel, amely képekben reflektálni kíván a tárgyát vesztett – digitálisan generált – képek világára a leghagyományosabb módon készült képekkel.

A négy teremből álló tárlat három sorozatot mutat be (Jelkép-halászat, 2015; Jákob létrája, 2018; S megint elölről (Babits) és Architektúrák, mindkettő 2022–2023), ez utóbbi két fejezetre oszlik, két teremre. A szerző többnyire nem támasztja alá képeit ez esetben az asszociációt megkötő képaláírással. A színes portrék az évekkel vagy akár évtizedekkel előbb keletkezett képek átértelmezései, a konstruktivista kompozíciók pedig a már régebben hordozott motívumok kibontakozásai.

A tárlat ugyanakkor felmutat egy másik értelmezési réteget is, miszerint az elmúlt években készült képek alatti síkban a régebbi sorozatok fekete-fehér és színes nyomokban felbukkannak, érzékeltetve azoknak a sorozatoknak a gondolatiságát, melyek a kiállítás fősodrába tartozó képanyagok gondolati előzményei voltak.

--------------------------------------------

Féner Tamás (Budapest, 1938. november 17.) fotóriporter, fotóművész, lapszerkesztő, előadó. 1957-ben a Madách Gimnáziumban érettségizett, majd a MÚOSZ újságíró iskoláját végezte el, ezután három évig rendkívüli levelező hallgató volt a Képzőművészeti Főiskolán. Huszonöt évig a Fotóművészet című szakmai folyóirat szerkesztője, 1957–86 között a Film Színház Muzsika riportere, képszerkesztője, majd művészeti szerkesztője volt. 1986–1990 között a Képes 7 főszerkesztő-helyetteseként, majd 1991–1993-ig a Népszava képszerkesztőjeként dolgozott. 1993-tól egy éven át a Griff, és a Vasárnap képszerkesztője volt. Ezután szabadfoglalkozású, majd 1997-től 2003-ig a Népszabadság Magazin képszerkesztője, később nyugdíjasként az MTI szakmai tanácsadója volt.

1966-tól a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja, ahol 1978 és 1986 között a szervezet főtitkára volt. 1976-ban a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának egyik alapítója. 1966-tól a Studio Nadar, később a MÚOSZ fotóriporter szakosztály vezetőségének, 1979-től pedig a Művészeti Alap, majd annak jogutódjának, a MAOE tagja volt.

Előadott 1979-től a MÚOSZ Újságíró Iskolájában, később különböző magániskolákban, 1992-től az ELTE újságíró posztgraduális kurzusán és a kaposvári egyetem fotó szakán.