Hegedűs 2 László

EZ ELTÜNT EXPOZÍCIÓS IDŐ NYOMÁBAN VALAKI, VALAMIKOR, VALAHOL

10/14/2023
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban
További információMeghívó
EZ ELTÜNT EXPOZÍCIÓS IDŐ NYOMÁBANVALAKI, VALAMIKOR, VALAHOL
2023. október 14-én nyílik Hegedűs 2 László Munkácsy- és Balázs Béla díjas vizuális művész, Az eltűntexpozíciós idő nyomában című kiállítása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Atárlat a múlt, ez eltűnt idő vizuális feldolgozását jeleníti meg. Egy ismeretlen családi fotóalbumképeinek transzformálásával, egy ismeretlen személy ismeretlen élettörténetének nyomait mutatjabe a kiállítási teret betöltő periodikus fázisképeivel. Valaki, valamikor, valahol. A képek líraiérzékenységgel, a hangok, színek, illatok, érzelmek vizuális képekbe illesztésével azt a technikátkövetik, amit az elbeszélő irodalom klasszikusa, a kiállítás címével megidézett Marcel Proust isalkalmazott Az eltűnt idő nyomában c. regényében. Hegedűs 2 képköltészetének középpontjában egynő élettörténete áll, egészen apró gyerekkorától érett, felnőtt koráig. Itt megszakad az élettörténetrögzítése és csupán az üres képsarkok jelzik, hogy a történet nem az utolsó felvételnél ért véget. Afolytatás lehetséges verzióit Hegedűs 2 a szemlélőre bízza.„Az ócskapiaci sétáim során a tárgyak pásztázásakor egy családi fotóalbumon állt meg a szemem.Lapozgattam, nézegettem, magamhoz vettem, majd hazaérve beléptem a családi fotóalbumfényképeinek időterébe, ahol a család hangjai a képzeletben hallhatóak voltak, de minden más, amilátható volt átváltozott. Egyedül csak egy lány arca maradt az időben változóan változatlan. Azalbumban egy család exponált napjai követik egymást. A képek önmagukban is árasztanak valamitabból az időszakból, amikor a fotók elkészültek, ezt digitálisan transzformáltam át. Ezáltalhangulatában is egy új képi látvány jött létre. A családi album története megszakad, csak a fényképekhelyét rögzítő kis képsarkok jelzik az eltűnt expozíciós idő hiányának nyomait. Valahol, valamikor,valakivel, valami történt.”Az eltűnt expozíciós idő nyomában című kiállítást október 14-én, szombaton 17 órakor Csanádi-Bognár Szilvia PhD művészettörténész, esztéta nyitja meg. A tárlat november 4-ig látogatható aSzékesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.