Hírek

KÖZGYŰLÉS 2023

KÖZGYŰLÉS 2023

Meghívó

a Magyar Fotóművészek Szövetsége

tisztújító közgyűlésére

2023. április 29-én (szombaton)9:30 órára

az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermébe

(Budapest I., Budavári Palota „F” épület)

 

Napirend

Megnyitó

Emlékezés az elhunytszövetségi tagokra

Életmű-díjak átadása

Javasolt napirend:

A levezetőelnök(ök) megválasztása

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

A napirend elfogadása

A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók

megvitatása, elfogadása

A Felügyelőbizottság jelentése, elfogadása

A 2022. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Tisztújítás

A Szövetség Alapszabályának módosítása

(az új megválasztott tisztségviselők feltüntetése miatt szükséges)

Zárszó

 

 

 

•      Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van.

•      A Közgyűlésen az érvényben lévő Alapszabály értelmében meghatalmazással nem, csak személyes jelenléttel lehet szavazni.

“Alapszabály 5.2. pontja szerint … A Tagsági jogokat a tagok kizárólag személyesen gyakorolhatják.”

•      A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:00 órakor az eredeti napirendi pontokkal az eredeti közgyűlés helyszínén (Budapest I., Budavári Palota „F” épület).

•      A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

•      A Közgyűlésen az érvényben lévő Alapszabály szerint az a tag rendelkezik szavazati joggal, akinek nincs tagdíj elmaradása.

•      A Közgyűlés regisztrációja során a tagdíj befizetésére az érvényben lévő Alapszabály szerint nincs lehetőség, a tagdíj rendezését legkésőbb a Közgyűlést megelőző napig teljesíteni kell.

“Alapszabály 5.2. pontja szerint … Nem gyakorolhajta a Közgyűlésen szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban és közgyélési határozatban előírt, esedékes tagdíjfizetését nem teljesítette. A Közgyűlés kezdetét megelőzően a tagdíj elmaradása következők szerint rendezhető:

A tagdíjelmaradását a Közgyűlést megelőző legkésőbb 2. napig az éves pénzforgalmi adatok alapján az ügyvezető titkár állapítja meg és mutatja ki. Az ügyvezetőtitkár a tagdíj hátralékkal rendelkező tagoknak a tartozás összegéről a Szövetségnél regisztrált e-mailben tájékoztatást küld. A tartozással rendelkező tagok tagdíjtartozását legkésőbb a Közgyűlést megelőző napon átutalással, postai utalvánnyal, illetve a Szövetség pénztárába való befizetéssel rendezhetik. A banki utalással, illetve postai utalvánnyal történő tagdíjmegfizetés tényét a tag legkésőbb a Közgyűlési regisztráció során hitelt érdemlően köteles igazolni.”

•       A Közgyűlésre a Szövetség a vidékről érkező tagoknak a költségét téríti. Ehhez az utazás költségéről a Szövetség nevére és adószámára kiállított készpénzes számla szükséges:

Név: Magyar Fotóművészek Szövetsége

Adószám:18057461-2-42

 

A mellékletek itt érhetők el.

 

Számítva minél több tagunk megtisztelő megjelenésére!

 

Budapest, 2023. április 14.

 

Tisztelettel:

 

dr. Baki Péter

elnök

TAGFELVÉTEL 2023

TAGFELVÉTEL 2023

A Magyar Fotóművészek Szövetsége tagfelvételt hirdet. A Szövetségbe történő tagfelvételt írásban kell kérelmezni, melyhez az alábbiakat szükséges csatolni:

 

-      szakmai önéletrajz;

-      a jelentkező fotográfiai portfóliója vagy fotószakírói tevékenységének ismertetése;

-      kitöltött adatlap (a linkre kattintva letölthető)

 

A fenti dokumentumokat digitális formában, PDF formátumban kell megküldeni a Magyar Fotóművészek Szövetsége e-postacímére: info@fotomuveszek.hu

 

A beadott dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 10 Mb-ot. Az elektronikus portfóliót 1 db PDF dokumentumként kell csatolni. A portfólió képanyagának tükröznie kell a pályázó eddigi munkásságát.

 

A tagfelvétel kétfordulós. A jelentkezési időszakot követő héten a bizottság áttekinti és elbírálja a beadott anyagokat, arról a jelentkezőknek értesítést küld.

 

A második fordulóra kiválasztott jelentkezőktől a Szövetség bekéri fotográfiai portfóliójuk nyomtatott változatát, amit a jelentkezőknek az értesítést követően 14 napon belül kell eljuttatniuk a Magyar Fotóművészek Szövetsége titkárságára postai úton (1065 Budapest, Nagymező utca 20. I. emelet), vagy előzetes egyeztetést követően személyesen.

 

A felvételről egyéni elbírálás alapján a Szövetség elnöksége dönt előreláthatólag 2023. február 10-ig.

 

A jelentkezés határideje: 2023. január 05.

 

Amennyiben a tagfelvétellel kapcsolatban kérdése van, kérjük hívjon minket bizalommal:

+36 30 211 2705

Elindult a Fotóhónap2022

Elindult a Fotóhónap2022

A Fotóhónap2022 a Közvetlen történelem. Juhan Kuus életműve című kiállítással kezdődik a Mai Manó Házban 2022. október 18-án, de a Fotóhónaphoz csatlakozó egyéb kiállítások már látogathatók.

Idén összesen 41 kiállítás és számos egyéb rendezvény kapott helyet a programban. A részletes lista a Fotóhónap weboldalán érhető el, a legfrissebb eseményekért a fesztivál facebook oldalát érdemes követni. A Fotóhónap katalógusa pedig online elérhető.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2022. május 14-ei közgyűlésének határozatai

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2022. május 14-ei közgyűlésének határozatai

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2022. május 14-ei közgyűlésének határozatai:

 

1/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 100%-al megszavazza a napirendi pontokat.

 

2/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 92%-al, 8%-os tartózkodással megszavazza levezető elnöknek Baki Pétert.

 

3/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 92%-al, 8%-os tartózkodással megszavazza jegyzőkönyv hitelesítőnek HamaritsZsoltot.

 

4/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 100%-al megszavazza jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarjáni Antalt.

 

5/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 100%-al elfogadja a Közhasznúsági jelentést.

 

6/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 100%-al elfogadja az Elnöki beszámolót.

 

7/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 100%-al elfogadja a Közhasznúsági jelentést.

 

8/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 100%-al elfogadja a Felügyelőbizottsági jelentést.

 

9/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 100%-al elfogadja az Etikai bizottság beszámolóját.

 

10/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 92%-al, 8%-os tartózkodással elfogadja a Senior Alkotócsoport beszámolóját.

 

11/2022.05.14. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 100%-al elfogadja az FFS beszámolóját.

 

A közgyűlés szószerinti leirata és hitelesített jegyzőkönyve a Szövetség titkárságán megtekinthető.

KÖZGYŰLÉS 2022

KÖZGYŰLÉS 2022

MEGHÍVÓ

a Magyar Fotóművészek Szövetsége rendes közgyűlésére

2022.május 14-én (szombaton) 10:00 órára

A koronavírus terjedésével összefüggésben meghozott intézkedésekkel összhangban a Közgyűlésre online formában a Zoom konferenciaalkalmazás segítségével kerül sor, amely alkalmas többek között titkos szavazás lebonyolítására is. 

A csatlakozáshoz az ingyenesen hozzáférhető Zoom konferenciaalkalmazás letöltése és telepítése szükséges: Zoom Client for Meetings - https://zoom.us/download

A telepítéshez és a csatlakozáshoz, valamint a Közgyűlésen való részvételhez internet hozzáférés szükséges.

 

Csatlakozni az alábbi linken keresztül lehet: https://us02web.zoom.us/j/3413638145

 

vagy az alábbi azonosító megadásával: 341 363 8145

 

Mivel a Szövetségközgyűléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Szövetség kezeli a közgyűlésen készített hang-, és képanyagot, amely szükségképpen tartalmaz személyes adatokat, tekintettel arra, hogy a közgyűlés jelen pandémiahelyzetben elektronikus úton tartható meg, és ezen az úton történhet meg hatékonyan és visszakövethetően az ott elhangzottak rögzítése.

 

A konferenciabeszélgetéshez való csatlakozással a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Közgyűlésről hang és képfelvétel készül az írásos jegyzőkönyv elkészítéséhez, a résztvevő a csatlakozással a fenti célból történő adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. A felvételt kizárólag a jegyzőkönyv elkészítéséhez használjuk fel, és harmadik személyszámára nem adjuk ki.

 

 

NAPIREND

 

Elnöki megnyitó

1.     A napirend ismertetése és szavazás a napirendről

2.     Emlékezés az elhunyt szövetségi tagokra

3.     Új tagok bemutatása

4.     A levezető elnök megválasztása

5.     Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

6.     A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók megvitatása és szavazása beszámolókról:

o  A 2021. évi közhasznúsági jelentés és az ehhez kapcsolódó elnöki beszámoló

o  A 2021. évi mérlegbeszámoló

o  A Felügyelőbizottság jelentése

o  Az Etikai bizottságjelentése

o  A Senior Alkotócsoport beszámolója a 2021. évben végzett munkáról

o  Az FFS beszámolója a 2021. évben végzett munkáról

Zárszó

 

• Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van. A Közgyűlésen szavazati joggal csak az a tag rendelkezik, akinek nincs tagdíjhátraléka. A Közgyűlésen bárki részt vehet, de a szavazások ideje alatt a szavazati joggal nem rendelkező nem egyesületi tag résztvevők hozzáférését korlátozzuk.

 

• A tagdíjhátralékkal rendelkező tagoknak jelen meghívóval egyidőben a titkár értesítést küld. A tagdíjat legkésőbb 2022. május 12-én 16:00 óráig be kell fizetni.

 

• Amennyiben a Közgyűlésen meghatalmazottja útján kíván szavazni, vagy meghatalmazót képviselne, kérem, a

+36 30 211 2705-ös telefonszámon vagy az info@fotomuveszek.hu e-postacímen egyeztessen ennek lehetőségéről és módjáról a Szövetség titkárával.

 

• A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 2022. május 14-én 10:30 órakor az eredeti napirendi pontokkal, az eredeti online eseménynél.

 

•  A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

• A közgyűlésen való részvételhez és szavazáshoz nem szükséges mikrofon és webkamera, de a közgyűléshez hozzászólni csak mikrofonon keresztül lehet.

 

• Jelen levél kiküldésével egyidőben a meghívó közzétételre kerül a Magyar Fotóművészek Szövetsége honlapján

(https://www.fotomuveszek.hu/hirek/kozgyules-2022)

 

Kérdés esetén a titkár a +36 30 211 2705-ös telefonszámon és az info@fotomuveszek.hu e-postacímen áll rendelkezésükre.

 

A mellékletek itt érhetők el.

Számítva minél több tagunk megtisztelő online megjelenésére:

 

Tisztelettel,

 

Budapest, 2022. április 28.

 

 

 

dr. Baki Péter

elnök