Hírek

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2023. április 29-ei közgyűlésének határozatai

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2023. április 29-ei közgyűlésének határozatai

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2023. április 29-ei közgyűlésének határozatai

1./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 54 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta Lévai Jenőt és Vékás Magdolnát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 54 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta Baki Péter levezető elnöknek.

3./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 53 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta Bánkuti Andrást, Szabó Bélát és Gőbölyös Lucát a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.

4./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta a napirendet.

5./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az Elnökség beszámolóját.

6./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját.

7./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója beszámolóját.  

8./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Senior Alkotócsoport beszámolóját.

9./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta a Felügyelőbizottság beszámolóját.

10./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta a Magyar Fotóművészek Szövetsége 2022. évi mérlegbeszámolóját.

11./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta a Magyar Fotóművészek Szövetsége 2022 évi közhasznúsági beszámolóját.

12./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan támogatja a tisztújítás megtartását.

13./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummaljelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a közgyűlés jelölőlistájára a következő nevek kerültek fel:

14./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján a Magyar Fotóművészek Szövetsége tisztségviselői az alábbiak:

Elnök: Hamarits Zsolt (53)

Elnökség: Tombor Zoltán (49), Rékasi Attila (48), Varga Tamás (46), Simon Csilla (44), Bátori Zsolt (38), Wei Xiang (32)

Felügyelőbizottság: Agócs József (50), Vékás Magdolna (50), Seres Géza(49), Müller Ferenc (48), Lehotka László (48), Tarjáni Antal (47)

Etikai Bizottság:Tám László (51), Gyukics Péter (48), Hámori Gábor (47), Somogyi Márk (45), Ambrits Tamás (44)

15./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 53 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta Bánkuti Andrást a Jelölőbizottság tagjának.

16./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta Módos Gábort a Jelölőbizottság tagjának.

17./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta Fejér Zoltánt a Jelölőbizottság tagjának.

18./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta Gál Andrást a Jelölőbizottság tagjának.

19./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal elfogadta Vékás Magdolnát a Jelölőbizottság tagjának.

20./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta az alapszabály módosítást.  

Életmű-díj 2023

Életmű-díj 2023

2023-ban, két év kihagyás után, a Magyar Fotóművészek Szövetsége elnöksége az április 29-ei közgyűlésén újra életmű-díjakat adományozott a Szövetség kiemelkedő alkotói és elméleti életművével rendelkező tagjainak. A Szövetség elnöksége döntése értelmében 2023-ban életmű-díjban részesültek:

Balla András

Erdélyi László Attila

Stalter György

Gratulálunk!

KÖZGYŰLÉS 2023

KÖZGYŰLÉS 2023

Meghívó

a Magyar Fotóművészek Szövetsége

tisztújító közgyűlésére

2023. április 29-én (szombaton)9:30 órára

az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermébe

(Budapest I., Budavári Palota „F” épület)

 

Napirend

Megnyitó

Emlékezés az elhunytszövetségi tagokra

Életmű-díjak átadása

Javasolt napirend:

A levezetőelnök(ök) megválasztása

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

A napirend elfogadása

A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók

megvitatása, elfogadása

A Felügyelőbizottság jelentése, elfogadása

A 2022. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Tisztújítás

A Szövetség Alapszabályának módosítása

(az új megválasztott tisztségviselők feltüntetése miatt szükséges)

Zárszó

 

 

 

•      Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van.

•      A Közgyűlésen az érvényben lévő Alapszabály értelmében meghatalmazással nem, csak személyes jelenléttel lehet szavazni.

“Alapszabály 5.2. pontja szerint … A Tagsági jogokat a tagok kizárólag személyesen gyakorolhatják.”

•      A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:00 órakor az eredeti napirendi pontokkal az eredeti közgyűlés helyszínén (Budapest I., Budavári Palota „F” épület).

•      A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

•      A Közgyűlésen az érvényben lévő Alapszabály szerint az a tag rendelkezik szavazati joggal, akinek nincs tagdíj elmaradása.

•      A Közgyűlés regisztrációja során a tagdíj befizetésére az érvényben lévő Alapszabály szerint nincs lehetőség, a tagdíj rendezését legkésőbb a Közgyűlést megelőző napig teljesíteni kell.

“Alapszabály 5.2. pontja szerint … Nem gyakorolhajta a Közgyűlésen szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban és közgyélési határozatban előírt, esedékes tagdíjfizetését nem teljesítette. A Közgyűlés kezdetét megelőzően a tagdíj elmaradása következők szerint rendezhető:

A tagdíjelmaradását a Közgyűlést megelőző legkésőbb 2. napig az éves pénzforgalmi adatok alapján az ügyvezető titkár állapítja meg és mutatja ki. Az ügyvezetőtitkár a tagdíj hátralékkal rendelkező tagoknak a tartozás összegéről a Szövetségnél regisztrált e-mailben tájékoztatást küld. A tartozással rendelkező tagok tagdíjtartozását legkésőbb a Közgyűlést megelőző napon átutalással, postai utalvánnyal, illetve a Szövetség pénztárába való befizetéssel rendezhetik. A banki utalással, illetve postai utalvánnyal történő tagdíjmegfizetés tényét a tag legkésőbb a Közgyűlési regisztráció során hitelt érdemlően köteles igazolni.”

•       A Közgyűlésre a Szövetség a vidékről érkező tagoknak a költségét téríti. Ehhez az utazás költségéről a Szövetség nevére és adószámára kiállított készpénzes számla szükséges:

Név: Magyar Fotóművészek Szövetsége

Adószám:18057461-2-42

 

A mellékletek itt érhetők el.

 

Számítva minél több tagunk megtisztelő megjelenésére!

 

Budapest, 2023. április 14.

 

Tisztelettel:

 

dr. Baki Péter

elnök

TAGFELVÉTEL 2023

TAGFELVÉTEL 2023

A Magyar Fotóművészek Szövetsége tagfelvételt hirdet. A Szövetségbe történő tagfelvételt írásban kell kérelmezni, melyhez az alábbiakat szükséges csatolni:

 

-      szakmai önéletrajz;

-      a jelentkező fotográfiai portfóliója vagy fotószakírói tevékenységének ismertetése;

-      kitöltött adatlap (a linkre kattintva letölthető)

 

A fenti dokumentumokat digitális formában, PDF formátumban kell megküldeni a Magyar Fotóművészek Szövetsége e-postacímére: info@fotomuveszek.hu

 

A beadott dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 10 Mb-ot. Az elektronikus portfóliót 1 db PDF dokumentumként kell csatolni. A portfólió képanyagának tükröznie kell a pályázó eddigi munkásságát.

 

A tagfelvétel kétfordulós. A jelentkezési időszakot követő héten a bizottság áttekinti és elbírálja a beadott anyagokat, arról a jelentkezőknek értesítést küld.

 

A második fordulóra kiválasztott jelentkezőktől a Szövetség bekéri fotográfiai portfóliójuk nyomtatott változatát, amit a jelentkezőknek az értesítést követően egy héten belül kell eljuttatniuk a Magyar Fotóművészek Szövetsége titkárságára postai úton (1065 Budapest, Nagymező utca 20. I. emelet), vagy előzetes egyeztetést követően személyesen.

 

A felvételről egyéni elbírálás alapján a Szövetség elnöksége dönt előreláthatólag 2023. december 15-ig.

 

A jelentkezés határideje: 2023. december 01.

 

Amennyiben a tagfelvétellel kapcsolatban kérdése van, kérjük hívjon minket bizalommal:

+36 30 211 2705

Elindult a Fotóhónap2022

Elindult a Fotóhónap2022

A Fotóhónap2022 a Közvetlen történelem. Juhan Kuus életműve című kiállítással kezdődik a Mai Manó Házban 2022. október 18-án, de a Fotóhónaphoz csatlakozó egyéb kiállítások már látogathatók.

Idén összesen 41 kiállítás és számos egyéb rendezvény kapott helyet a programban. A részletes lista a Fotóhónap weboldalán érhető el, a legfrissebb eseményekért a fesztivál facebook oldalát érdemes követni. A Fotóhónap katalógusa pedig online elérhető.