Hírek

ELINDULT A FOTÓHÓNAP2021

ELINDULT A FOTÓHÓNAP2021

Elindult a Fotóhónap

A Fotóhónap2021 október 12-én vette kezdetét Margaret Watkins Fekete fény című kiállításával a Mai Manó Házban. Idén összesen 35 esemény kapott helyet a programban. A részletes lista a Fotóhóhónap weboldalán érhető el, a legfrissebb eseményekért a fesztivál facebook oldalát érdemes követni. A Fotóhónap katalógusa itt érhető el: https://issuu.com/mfsz/docs/fh21_katalogus_pages

Foton Galéria - képek a megnyitóról

Foton Galéria - képek a megnyitóról

A Magyar Fotóművészek Szövetsége a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójával közösen nyitotta meg kiállítóterét Foton Galéria néven Budapest V. kerületében, a Képíró utca 6. szám alatt. A hétfői megnyitón Tóth Emese fényképezett. A galéria első, Szinopszis című kiállítása keddtől szombatig 14:00-18:00 óra között, 2021. július 24-ig látogatható. További képek itt.

Foton Galéria - megnyitó

Foton Galéria - megnyitó

Foton Galéria - sajtóközlemény

Foton Galéria - sajtóközlemény

A Magyar Fotóművészek Szövetsége több mint hat évtizedes hiányt pótol azáltal, hogy az V. Kerületi Képíró utca 6. alatt megnyitja saját kiállítóhelyét Foton Galéria néven. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesülettel való partneri kapcsolat keretén belül a Szövetség olyan szakmai műhelyt hoz létre, amely a párbeszéd fontosságára helyezi a hangsúlyt a generációk és műfajok között. A galéria első, Szinopszis című kiállítása az MFSz által létrehozott és mind a mai napig működtetett FFS első évtizedéből válogat olyan alkotásokat, amelyek alkotói nem csupán a stúdió első generációjának tagjai voltak, hanem mára az MFSz többszörösen kitüntetett művészei is.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége a legjelentősebb fotográfiai egyesület Magyarországon. A több mint háromszáz tagot számláló Szövetségben a hazai fotóművészet kiemelkedő képviselői foglalnak helyet, tagjainak jelentős része valamely magyar művészeti díj birtokosa. A Szövetség 1977-ben megalapította és jelenleg is működteti a Fiatalok Fotóművészeti Stúdióját, mely alkotócsoport a fiatal magyar fotográfusok legfontosabb szakmai szervezete. A Szövetség célja a kortárs fotóművészeti alkotó tevékenység kibontakoztatása és támogatása, a tagok szakmai fejlődésének segítése. Alapításától fogva elkötelezett a magyar fotográfia, a nemzetközi hírű magyar fotóművészet eszmei és művészi színvonalának őrzése, a fotóművészek magasrendű alkotásainak minél szélesebb körben való megismertetése mellett.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége (MFSz) és a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója (FFS) közös fotóművészeti galériájának megnyitása hiánypótló az egyesület életében, ugyanis az 1956-ban alapított Szövetségnek soha nem volt olyan önálló galériája, bemutatkozási helyszíne, ahol tagjai kiállíthattak volna. A Szövetség 2021-ben több mint hat évtizedes hiányt pótol azzal, hogy Budapest V. kerületében, a Képíró utca 6. szám alatt saját kiállítóhelyet nyit Foton Galéria néven. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesülettel való partneri kapcsolat keretén belül a Szövetség olyan szakmai műhelyt hoz létre, amely a párbeszéd fontosságára helyezi a hangsúlyt a generációk és műfajok között. A galéria falain egyaránt bemutatkoznak a pályájuk elején járó és a már jelentős életművel rendelkező fotóművészek, a fotográfus szakma különböző területein dolgozó alkotók, és a fénykép médiumát használó képzőművészek is.

A Foton Galéria egyszerre szellemi műhely és közösségi kulturális színtér: a kiállításokat folyamatos programok kísérik, a kiállítóterében műhelymunkák, szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések zajlanak. A kiállítások között helyet kapnak egyéni tárlatok, tematikus csoportos kiállítások, együttműködésen alapuló projektek, vásárok, pályázati kiállítások és a Szövetség által szervezett művészeti fesztivál, a Fotóhónap eseményei is. A Foton Galéria minden programja ingyenesen látogatható.

A galéria első, Szinopszis című csoportos kiállítása a Magyar Fotóművészek Szövetsége által létrehozott és mind a mai napig működtetett Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának első évtizedéből válogat olyan alkotásokat, amelyek alkotói nem csupán az FFS első generációjának tagjai voltak, hanem mára az MFSz többszörösen kitüntetett művészei. A tárlaton kiállító alkotók napjainkra a magyar kortárs fotóművészet meghatározói egyéniségei: Apáti-Tóth Sándor, Balla András, Bánkuti András, Benkő Imre, Fejér Gábor, Horváth Péter, Jokesz Antal, Kanyó Ferenc, Kerekes Gábor, Stalter György, Szerencsés János, Tasnádi László, Tímár Péter, Tóth György, Urbán Tamás, Vécsy Attila, Vékás Magdolna.

Kurátorok: Baki Péter és Balogh Viktória

A kiállítás megtekinthető:
2021. június 28. – július 24.
Keddtől szombatig 14 és 18 óra között.

1053 Budapest, Képíró utca 6.
www.fotongaleria.hu
info@fotomuveszek

KÖZGYŰLÉS 2021

KÖZGYŰLÉS 2021

MEGHÍVÓ

a Magyar Fotóművészek Szövetsége tisztújító közgyűlésére

2021. május 8-án (szombaton)10:00 órára

 

A koronavírus terjedésével összefüggésben meghozott intézkedésekkel összhangban a Közgyűlésre online formában a Zoom konferencia alkalmazássegítségével kerül sor, amely alkalmas többek között titkos szavazáslebonyolítására is.

A csatlakozáshoz az ingyenesen hozzáférhető Zoom konferenciaalkalmazás letöltés eés telepítése szükséges:

Zoom Client for Meetings - https://zoom.us/download

A telepítéshez és a csatlakozáshoz, valamint a Közgyűlésen való részvételhez internet hozzáférés szükséges.

Csatlakozni az alábbi linken keresztül lehet: https://us02web.zoom.us/j/89634032343

vagy az alábbi azonosító megadásával: 896 3403 2343

Mivel a Szövetség közgyűléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Szövetség kezeli a közgyűlésen készített hang-, és képanyagot, amely szükségképpen tartalmaz személyes adatokat, tekintettel arra, hogy a közgyűlés jelen pandémiahelyzetben elektronikus úton tarthatómeg, és ezen az úton történhet meg hatékonyan és visszakövethetően az ott elhangzottak rögzítése.

A konferenciabeszélgetéshez való csatlakozással a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Közgyűlésről hang és képfelvétel készül az írásos jegyzőkönyv elkészítéséhez, a résztvevő a csatlakozással a fenti célból történő adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. A felvételt kizárólag a jegyzőkönyv elkészítéséhez használjuk fel, és harmadik személy számára nem adjuk ki.

NAPIREND 

Elnöki megnyitó

1. A napirend ismertetése és szavazás a napirendről

2. Emlékezés az elhunyt szövetségi tagokra

3. A levezető elnök megválasztása

4. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

5. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

6. A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók megvitatása és szavazás a beszámolókról:

     o   A 2020.évi közhasznúsági jelentés és az ehhez kapcsolódó elnöki beszámoló

     o   A 2020.évi mérlegbeszámoló

     o   A Felügyelőbizottság jelentése

     o   Az Etikai bizottság jelentése

     o   A Senior Alkotócsoport beszámolója a 2020. évben végzett munkáról

     o   Az FFS beszámolója a 2020. évben végzett munkáról

7. Tisztújítás

Zárszó

 

• Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van. A Közgyűlésen szavazati joggal csak az a tag rendelkezik, akinek nincs tagdíjhátraléka. A Közgyűlésen bárki részt vehet, de a szavazások ideje alatt a szavazati joggal nem rendelkező nem egyesületi tag résztvevők hozzáférését korlátozzuk.

• A tagdíjhátralékkal rendelkező tagoknak jelen meghívóval egyidőben a titkárértesítést küld. A tagdíjat legkésőbb 2021. május 6-án 16:00 óráig be kell fizetni.

• Amennyiben a Közgyűlésen meghatalmazottja útján kíván szavazni, vagy meghatalmazót képviselne, kérem, a +3630 211 2705-ös telefonszámon vagy az info@fotomuveszek.hu e-postacímen egyeztessen ennek lehetőségéről és módjáról a Szövetség titkárával.

• A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:30 órakor az eredeti napirendi pontokkal, az eredeti online eseménynél.

• A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

• A közgyűlésen való részvételhez és szavazáshoz nem szükséges mikrofon és webkamera, de a közgyűléshez hozzászólni csak mikrofonon keresztül lehet.

• Jelen levél kiküldésével egyidőben a meghívó közzétételre kerül a Magyar Fotóművészek Szövetsége honlapján (https://www.fotomuveszek.hu/hirek/kozgyules-2021)

• Kérdés esetén a titkár a +36 30 211 2705-ös telefonszámon és az info@fotomuveszek.hu e-postacímen áll rendelkezésükre.

 

A mellékletek itt érhetőek el

Számítva minél több tagunk megtisztelő online megjelenésére:

 

Tisztelettel,

 

Budapest, 2021. április 23.

dr. Baki Péter

elnök