Ösztöndíj

A Magyar Fotóművészek Szövetsége fotográfiai ösztöndíja 2022.

Általános

A Magyar Fotóművészek Szövetsége ösztöndíjprogramot hirdet a felsőoktatásban tanulók részére. A Szövetség elkötelezett a sokrétű látásmód mellett, ezért azokat a hallgatókat kívánja támogatni, akik tanulmányaik mellett szeretnék megvalósítani önálló projektjeiket. Pályázhat minden magyar felsőoktatásban aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanuló. A pályázónak számot kell adnia korábbi munkásságáról, valamint szinopszist kell készítenie az ösztöndíj évében megvalósítani tervezett projektről. Az évi három ösztöndíjast egy szakmai bizottság választja ki. Az ösztöndíj egy évre szól, amelynek támogatási összege bruttó 1 millió forint. Az ösztöndíj többször is megpályázható, mindaddig amíg a pályázó megfelel a pályázati feltételeknek. Az ösztöndíjasok munkáját évközben a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagjai igény szerint segítik.


Feltételek

A Magyar Fotóművészek Szövetsége pályázatot hirdet a magyar felsőoktatásban tanulóhallgatók részére a 2022. évi Magyar Fotóművészek Szövetsége - fotográfiai ösztöndíj elnyerésére. 

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hallgatók művészeti tevékenységét, támogassa elképzeléseik megvalósítását. Az alkotáshoz szükséges feltételek megteremtésével szeretne hozzájárulni a Szövetség a színvonalas, progresszív, egyedi művek, sorozatok, illetve elméleti munkák megszületéséhez. Pályázhatnak azok a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók, akik aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

Ösztöndíjban részesülhet: 3 fő alkotó

Az ösztöndíj időtartama: 1 év (2022. március 1. napjától 2023. február 28.napjáig) 

A pályázat beküldési határideje: 2022. február 20

Szakmai bizottság:

Baki Péter, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke

Czigány Ákos, Balogh Rudolf-díjas fotóművész

Gerhes Gábor, Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, a Budapesti Metropolitan Egyetem óraadótanára

Molnár Ágnes Éva, médiaművész, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi docense

Tillmann József, filozófus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára

A pályázat elbírálása: 2022. február 25-ig 

Az ösztöndíj összege: bruttó 1.000.000 Forint / év

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerint a levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. 

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

-Pályázati adatlap, nyilatkozat, hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum 

A pályázati adatlap és a nyilatkozat a Magyar Fotóművészek Szövetségének honlapjáról letölthető. A hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentumot mindenpályázónak a saját felsőoktatási intézményétől kell beszereznie. 

-Szakmai önéletrajz 

-Portfólió 

A portfólió tartalmi elemeit tekintve nincs megkötés. Az összeállított képanyagnak tükröznie kell a pályázó eddigi munkásságát. 

-Szinopszis 

A pályázónak tervet kell készítenie az ösztöndíj évében megvalósítani kívántprojektről. A szinopszisnak tartalmaznia kell a témafelvetést és az elképzelés megvalósításának a menetét.

A pályázati anyag beküldésének határideje 2022. február 20. A határidő elmulasztása jogvesztő, hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség.

A pályázati anyagokat kizárólag elektronikusan, PDF formátumban fogadjuk el, amelyet az info@fotomuveszek.hu e-mail címre kell elküldeni. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-nem felel meg a pályázati feltételeknek;

-hiányos a mellékelt dokumentáció;

-a pályázati adatlap vagy nyilatkozat valótlan adatokat tartalmaz;

-a megadott határidőn túl történik a pályázat benyújtása.

A pályázatokat a Magyar Fotóművészek Szövetsége által felkért szakmai bizottság bírálja el. A Magyar Fotóművészek Szövetsége az eredményről a döntést követő 5 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti. Az e-mailben történő értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Magyar Fotóművészek Szövetségének címére (1065 Budapest, Nagymező u.20.) lehet benyújtani személyesen. A nyertes pályázókkal a Magyar Fotóművészek Szövetsége ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Fotóművészek Szövetsége gondoskodik, az ösztöndíjszerződés mindkét fél általtörténő aláírását követően. 

Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak beszámolási kötelezettsége van, az ösztöndíjas időszak teljesítményéről 2023 márciusában az alkotások bemutatásával kell beszámolnia. Az ösztöndíjasoknak lehetőségük van a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagjai közül mentort választani. A mentor az ösztöndíjassal konzultálva segíti a készülő projekt megvalósítását. Az elkészült pályaműveket a Magyar Fotóművészek Szövetsége honlapján bemutathatja, kiadványaiban, egyéb kommunikációs csatornáin publikálhatja. Az ösztöndíjprogram népszerűsítéséhez az alkotásokat felhasználhatja, a hozzájuk kapcsolódó egyéb megjelenéseket pontosan hivatkozva megoszthatja.

Határidők
Történet

Jelentkezés
Határidő:
Határidő:
2020
2019
2018
2017