Hírek

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2024. május 26-i közgyűlésének határozatai

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2024. május 26-i közgyűlésének határozatai

1./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 43 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 43 igen szavazattal, tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Csikós Árpád levezető elnöknek.

2./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 43 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 43 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta Tám Lászlót és Gál Andrást jegyzőkönyv hitelesítőnek.

3./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 43 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 43 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta Ambrits Tamást és Bánkuti Andrást a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.

4./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 43 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta a napirendet.

5./2023.04.29 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 56 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az Elnökség beszámolóját.

6./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 43 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta a Felügyelőbizottság beszámolóját.

7./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 43 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 43 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját.

8./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 43 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan elfogadta a Magyar Fotóművészek Szövetsége 2023 évi közhasznúsági beszámolóját.

9./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 43 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján egyhangúan támogatja a pótválasztást megtartását.

10./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 46 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 44 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a közgyűlés jelölőlistájára a következő nevek kerültek fel: Galyasi Géza Attila, Schild Tamás, Harnóczy Örs.

11./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 46 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján a Magyar Fotóművészek Szövetsége tisztségviselői az alábbiak:

Felügyelőbizottság: Schild Tamás (15 szavazat), Galyasi Géza (27 szavazat) 4 érvénytelen szavazat

Etikai Bizottság: Harnóczy Örs (40 szavazat) 6 érvénytelen szavazat

12./2024.05.26 számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 46 mandátummal jelenlévők szavazatai alapján 46 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a rendes tagdíj 20000Ft, a nyugdíjas tagdíj 10000Ft, 80-adik élétévüket betöltött tagjainknak nem kell tagdíjat fizetni.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2024. május 26-i közgyűlésének határozatai