Hírek

KÖZGYŰLÉS 2020
MEGHÍVÓ
a Magyar Fotóművészek Szövetsége tisztújító közgyűlésére
2020. december 6-án (vasárnap) 10:00 órára

A koronavírus terjedésével összefüggésben meghozott intézkedésekkel összhangban a Közgyűlésre online formában a Zoom konferenciaalkalmazás segítségével kerül sor, amely alkalmas többek között titkos szavazás lebonyolítására is.

A csatlakozáshoz az ingyenesen hozzáférhető Zoom konferenciaalkalmazás letöltése és telepítése szükséges:
Zoom Client for Meetings - https://zoom.us/download

A telepítéshez és a csatlakozáshoz, valamint a Közgyűlésen való részvételhez internet hozzáférés szükséges.

Csatlakozni az alábbi linken keresztül lehet: https://us02web.zoom.us/j/81087852348
vagy az alábbi azonosító megadásával: 810 8785 2348

Mivel a Szövetség közgyűléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Szövetség kezeli a közgyűlésen készített hang-, és képanyagot, amely szükségképpen tartalmaz személyes adatokat, tekintettel arra, hogy a közgyűlés jelen pandémiahelyzetben elektronikus úton tartható meg, és ezen az úton történhet meg hatékonyan és visszakövethetően az ott elhangzottak rögzítése.

A konferenciabeszélgetéshez való csatlakozással a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Közgyűlésről hang és képfelvétel készül az írásos jegyzőkönyv elkészítéséhez, a résztvevő a csatlakozással a fenti célból történő adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. A felvételt kizárólag a jegyzőkönyv elkészítéséhez használjuk fel, és harmadik személy számára nem adjuk ki.

NAPIREND

Elnöki megnyitó

1. A napirend ismertetése és szavazás a napirendről

2. Emlékezés az elhunyt szövetségi tagokra

3. Az új szövetségi tagok bemutatása

4. Életmű-díjak átadása

5. A levezető elnök megválasztása

6. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

7. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

8. A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók megvitatása és szavazás a beszámolókról:

     o A 2019. évi közhasznúsági jelentés és az ehhez kapcsolódó elnöki beszámoló

     o A Felügyelőbizottság jelentése

     o A Senior Alkotócsoport beszámolója a 2019. évben végzett munkáról

     o Az FFS beszámolója a 2019. évben végzett munkáról

9. Tisztújítás

10. A Szövetség Alapszabályának módosítása (az új megválasztott elnökségi tag feltüntetése miatt szükséges)

Zárszó

• Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van. A Közgyűlésen szavazati joggal csak az a tag rendelkezik, akinek nincs tagdíjhátraléka. A Közgyűlésen bárki részt vehet, de a szavazások ideje alatt a szavazati joggal nem rendelkező nem egyesületi tag résztvevők hozzáférését korlátozzuk.

• Az tagdíjhátralékkal rendelkező tagoknak jelen meghívóval egyidőben a titkár értesítést küld. A tagdíjat legkésőbb 2020. december 4-én 16:00 óráig be kell fizetni.

• Amennyiben a Közgyűlésen meghatalmazottja útján kíván szavazni, vagy meghatalmazót képviselne, kérem, a +36 30 211 2705-ös telefonszámon vagy az info@fotomuveszek.hu e-postacímen egyeztessen ennek lehetőségéről és módjáról a Szövetség titkárával.

• A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:30 órakor az eredeti napirendi pontokkal, az eredeti online eseménynél.

• A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

• A közgyűlés előtt tagjainknak egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az online kapcsolat tesztelésére. Erre 2020. november 27-én 10:00 órakor kerülhet sor az alábbi linken: https://us02web.zoom.us/j/84975507595 vagy az alábbi azonosító megadásával: 849 7550 7595

• A közgyűlésen való részvételhez és szavazáshoz nem szükséges mikrofon és webkamera, de a közgyűléshez hozzászólni csak mikrofonon keresztül lehet.

• Jelen levél kiküldésével egyidőben a meghívó közzétételre kerül a Magyar Fotóművészek Szövetsége honlapján (https://www.fotomuveszek.hu/hirek/kozgyules-2020)

• Kérdés esetén a titkár a +36 30 211 2705-ös telefonszámon és az info@fotomuveszek.hu e-postacímen áll rendelkezésükre.

A mellékletek itt érhetőek el

Számítva minél több tagunk megtisztelő online megjelenésére:

Tisztelettel,

Budapest, 2020. november 20.

dr. Baki Péter

elnök

KÖZGYŰLÉS 2020