Hírek

KÖZGYŰLÉS 2021

MEGHÍVÓ

a Magyar Fotóművészek Szövetsége tisztújító közgyűlésére

2021. május 8-án (szombaton)10:00 órára

 

A koronavírus terjedésével összefüggésben meghozott intézkedésekkel összhangban a Közgyűlésre online formában a Zoom konferencia alkalmazássegítségével kerül sor, amely alkalmas többek között titkos szavazáslebonyolítására is.

A csatlakozáshoz az ingyenesen hozzáférhető Zoom konferenciaalkalmazás letöltés eés telepítése szükséges:

Zoom Client for Meetings - https://zoom.us/download

A telepítéshez és a csatlakozáshoz, valamint a Közgyűlésen való részvételhez internet hozzáférés szükséges.

Csatlakozni az alábbi linken keresztül lehet: https://us02web.zoom.us/j/89634032343

vagy az alábbi azonosító megadásával: 896 3403 2343

Mivel a Szövetség közgyűléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Szövetség kezeli a közgyűlésen készített hang-, és képanyagot, amely szükségképpen tartalmaz személyes adatokat, tekintettel arra, hogy a közgyűlés jelen pandémiahelyzetben elektronikus úton tarthatómeg, és ezen az úton történhet meg hatékonyan és visszakövethetően az ott elhangzottak rögzítése.

A konferenciabeszélgetéshez való csatlakozással a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Közgyűlésről hang és képfelvétel készül az írásos jegyzőkönyv elkészítéséhez, a résztvevő a csatlakozással a fenti célból történő adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. A felvételt kizárólag a jegyzőkönyv elkészítéséhez használjuk fel, és harmadik személy számára nem adjuk ki.

NAPIREND 

Elnöki megnyitó

1. A napirend ismertetése és szavazás a napirendről

2. Emlékezés az elhunyt szövetségi tagokra

3. A levezető elnök megválasztása

4. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

5. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

6. A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók megvitatása és szavazás a beszámolókról:

     o   A 2020.évi közhasznúsági jelentés és az ehhez kapcsolódó elnöki beszámoló

     o   A 2020.évi mérlegbeszámoló

     o   A Felügyelőbizottság jelentése

     o   Az Etikai bizottság jelentése

     o   A Senior Alkotócsoport beszámolója a 2020. évben végzett munkáról

     o   Az FFS beszámolója a 2020. évben végzett munkáról

7. Tisztújítás

Zárszó

 

• Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van. A Közgyűlésen szavazati joggal csak az a tag rendelkezik, akinek nincs tagdíjhátraléka. A Közgyűlésen bárki részt vehet, de a szavazások ideje alatt a szavazati joggal nem rendelkező nem egyesületi tag résztvevők hozzáférését korlátozzuk.

• A tagdíjhátralékkal rendelkező tagoknak jelen meghívóval egyidőben a titkárértesítést küld. A tagdíjat legkésőbb 2021. május 6-án 16:00 óráig be kell fizetni.

• Amennyiben a Közgyűlésen meghatalmazottja útján kíván szavazni, vagy meghatalmazót képviselne, kérem, a +3630 211 2705-ös telefonszámon vagy az info@fotomuveszek.hu e-postacímen egyeztessen ennek lehetőségéről és módjáról a Szövetség titkárával.

• A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:30 órakor az eredeti napirendi pontokkal, az eredeti online eseménynél.

• A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

• A közgyűlésen való részvételhez és szavazáshoz nem szükséges mikrofon és webkamera, de a közgyűléshez hozzászólni csak mikrofonon keresztül lehet.

• Jelen levél kiküldésével egyidőben a meghívó közzétételre kerül a Magyar Fotóművészek Szövetsége honlapján (https://www.fotomuveszek.hu/hirek/kozgyules-2021)

• Kérdés esetén a titkár a +36 30 211 2705-ös telefonszámon és az info@fotomuveszek.hu e-postacímen áll rendelkezésükre.

 

A mellékletek itt érhetőek el

Számítva minél több tagunk megtisztelő online megjelenésére:

 

Tisztelettel,

 

Budapest, 2021. április 23.

dr. Baki Péter

elnök

KÖZGYŰLÉS 2021