Hírek

KÖZGYŰLÉS 2023

Meghívó

a Magyar Fotóművészek Szövetsége

tisztújító közgyűlésére

2023. április 29-én (szombaton)9:30 órára

az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermébe

(Budapest I., Budavári Palota „F” épület)

 

Napirend

Megnyitó

Emlékezés az elhunytszövetségi tagokra

Életmű-díjak átadása

Javasolt napirend:

A levezetőelnök(ök) megválasztása

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

A napirend elfogadása

A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók

megvitatása, elfogadása

A Felügyelőbizottság jelentése, elfogadása

A 2022. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Tisztújítás

A Szövetség Alapszabályának módosítása

(az új megválasztott tisztségviselők feltüntetése miatt szükséges)

Zárszó

 

 

 

•      Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van.

•      A Közgyűlésen az érvényben lévő Alapszabály értelmében meghatalmazással nem, csak személyes jelenléttel lehet szavazni.

“Alapszabály 5.2. pontja szerint … A Tagsági jogokat a tagok kizárólag személyesen gyakorolhatják.”

•      A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:00 órakor az eredeti napirendi pontokkal az eredeti közgyűlés helyszínén (Budapest I., Budavári Palota „F” épület).

•      A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

•      A Közgyűlésen az érvényben lévő Alapszabály szerint az a tag rendelkezik szavazati joggal, akinek nincs tagdíj elmaradása.

•      A Közgyűlés regisztrációja során a tagdíj befizetésére az érvényben lévő Alapszabály szerint nincs lehetőség, a tagdíj rendezését legkésőbb a Közgyűlést megelőző napig teljesíteni kell.

“Alapszabály 5.2. pontja szerint … Nem gyakorolhajta a Közgyűlésen szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban és közgyélési határozatban előírt, esedékes tagdíjfizetését nem teljesítette. A Közgyűlés kezdetét megelőzően a tagdíj elmaradása következők szerint rendezhető:

A tagdíjelmaradását a Közgyűlést megelőző legkésőbb 2. napig az éves pénzforgalmi adatok alapján az ügyvezető titkár állapítja meg és mutatja ki. Az ügyvezetőtitkár a tagdíj hátralékkal rendelkező tagoknak a tartozás összegéről a Szövetségnél regisztrált e-mailben tájékoztatást küld. A tartozással rendelkező tagok tagdíjtartozását legkésőbb a Közgyűlést megelőző napon átutalással, postai utalvánnyal, illetve a Szövetség pénztárába való befizetéssel rendezhetik. A banki utalással, illetve postai utalvánnyal történő tagdíjmegfizetés tényét a tag legkésőbb a Közgyűlési regisztráció során hitelt érdemlően köteles igazolni.”

•       A Közgyűlésre a Szövetség a vidékről érkező tagoknak a költségét téríti. Ehhez az utazás költségéről a Szövetség nevére és adószámára kiállított készpénzes számla szükséges:

Név: Magyar Fotóművészek Szövetsége

Adószám:18057461-2-42

 

A mellékletek itt érhetők el.

 

Számítva minél több tagunk megtisztelő megjelenésére!

 

Budapest, 2023. április 14.

 

Tisztelettel:

 

dr. Baki Péter

elnök

KÖZGYŰLÉS 2023