Hírek

KÖZGYŰLÉS 2024

Meghívó

a Magyar Fotóművészek Szövetsége közgyűlésére

2024. május 26-án (vasárnap) 9:30 órára

Capa Központ előadótermében

(Budapest, Nagymező utca u.8.)

Napirend

Megnyitó

Életmű-díjak átadása

A levezető elnök megválasztása

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

A Szövetség tevékenységéről szóló elnöki beszámoló megvitatása, elfogadása

A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása

Etikai Bizottság jelentésének elfogadása

A MFSZ 2023. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása, elfogadása

Pótválasztás - az Felügyelőbizottság és az Etikai Bizottság 1-1 taggal történő kiegészítése

A Jelölőbizottság jelöltjeinek ismertetése és elfogadása

Választás - titkos szavazással

Választási eredmény hirdetés

Elnökségi javaslat a tagdíj emelésére, szavazás

Egyebek

• Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van.


A Közgyűlésen az érvényben lévő Alapszabály értelmében meghatalmazással nem, csak személyes jelenléttel lehet szavazni. “Alapszabály 5.2. pontja szerint ... tagsági jogokat a tagok kizárólag személyesen gyakorolhatják.”

• A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:00 órakor az eredeti napirendi pontokkal az eredeti közgyűlés helyszínén ( Capa Központ)


• A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.


• A Közgyűlésen az érvényben lévő Alapszabály szerint az a tag rendelkezik szavazati joggal, akinek nincs tagdíj elmaradása.


• A Közgyűlés regisztrációja során a tagdíj befizetésére az érvényben lévő Alapszabály szerint nincs lehetőség, a tagdíj rendezését legkésőbb a Közgyűlést megelőző napig teljesíteni kell.

“Alapszabály 5.2. pontja szerint ... Nem gyakorolhajta a Közgyűlésen szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban és közgyélési határozatban előírt, esedékes tagdíjfizetését nem teljesítette. A Közgyűlés kezdetét megelőzően a tagdíj elmaradás a következők szerint rendezhető:

A tagdíj elmaradását a Közgyűlést megelőző legkésőbb 2. napig az éves pénzforgalmi adatok alapján az ügyvezető titkár állapítja meg és mutatja ki. Az ügyvezető titkár a tagdíj hátralékkal rendelkező tagoknak a tartozás összegéről a Szövetségnél regisztrált e-mailben tájékoztatást
küld. A tartozással rendelkező tagok tagdíjtartozását legkésőbb a Közgyűlést megelőző napon átutalással, postai utalvánnyal, illetve a Szövetség pénztárába való befizetéssel rendezhetik. A banki utalással, illetve postai utalvánnyal történő tagdíj megfizetés tényét a tag legkésőbb a Közgyűlési regisztráció során hitelt érdemlően köteles igazolni.”

Név: Magyar Fotóművészek Szövetsége

Adószám: 18057461-2-42

A mellékletek itt érhetők el:

Számítva minél több tagunk megtisztelő megjelenésére!

Budapest, 2024.május 10.

Tisztelettel:

Hamarits Zsolt

elnök

KÖZGYŰLÉS 2024