Ösztöndíjasok

Balogh Viktória
2018
Galéria
Szinopszis
Könyvek

Milyen hatása lesz a könyvek – mint médium – digitalizálódásának, hogyan formálja az emberi gondolkodást lexikális tudásmegszűnése? Mi lesz a könyvek jövője? Munkámban ezekre a kérdésekre keresem a választ különböző sorozatokon keresztül.

Az enciklopédiákból – ami egykor minden tudás hordozója volt – épített Monolit mint egyfajta lexikális tudás emlékműveként jelenik meg. A Világirodalom Remekei sorozatomban az ugyanezt a nevet viselő irodalmi könyvsorozatot egy egységként és egy nagy „képként” értelmezem. A könyvekből – mint a szöveg szimbólumából – hozok létre képeket, installációt reflektálva ezzel a képközpontúvá vált világ működésére. A Táblák II. sorozatképein a könyvrestaurálás során kialakult nyomok és sérülések láthatók, melyek lenyomatai a könyvek megmentési folyamatának.

Munkáim célja elsősorban a tiszteletadás a könyvek létrehozói előtt. Mindezek mellett megkérdőjelezem, hogy a századunkban zajló hatványozottan gyorsuló fejlődés mennyiben szolgálja emberi értékeinket.

Monolit

A könyv több mint fél évezredig volt a legelterjedtebb információhordozó közeg. Az internet használatával elsőként a lexikonok, enciklopédiák és szótárak nyomtatása szűnik meg (pl.: 2018-ban utoljára adja ki az Akadémia Kiadó a Magyar Nagy Lexikont). A digitális fejlődés előrehaladtával egyre kisebb számban, egyre kevesebb könyv jelenik meg nyomtatott formában, a kiadást pedig sok esetben a szakmai kitűnőség helyett az anyagi háttér határozza meg.

Munkám célja elsősorban a tiszteletadás a könyvek létrehozói előtt és mindezek mellett megkérdőjelezése annak, hogy vajon a századunkban zajló hatványozottan gyorsuló fejlődés mennyiben szolgálja emberi értékeinket és tudásunk? Milyen hatással lesz ez a fejlődés az emberi gondolkodásra? Emellett megjelenik a kérdés: Mi a könyv jövője; mi az emberi tudás jövője?

Az enciklopédiákból - ami egykor minden tudás hordozója volt - épített monolit mint egyfajta emlékműként jelenik meg. A technika adta lehetőség pedig oly mértékre nagyítja ezt a látványt: „Hogy vele szembesülve az ember elnémul”. A kérdések megfejthetetlen rejtélyként tárulnak elénk.

Mindezek mellett a monolitok fellelhetőségének hosszú sorába szeretném belehelyezni Egy monolit képe fotográfiámat, megterhelve mindazokkal a kérdésekkel, amiket egy ilyesfajta „belehelyezés jelent” és amiket a fotográfia médiuma vet fel. Egy monolit képe létrehozásával célom elhelyezni a fotográfiát a „monolit kánonában”.

Táblák II. / Fatáblák 

Munkámban az Archivart Könyvrestaurátor Műhely fa tábláit fényképeztem, melyeket egyfajta gyakorlati és elméleti tudás szimbólumaként kezeltem. A műhelyben mintegy tízezer műtárgyat restauráltak, konzerváltak az elmúlt 30 évben.

A restaurátorok egyik legalapvetőbb eszköze a fa tábla, mely leginkább magán hordozza a restaurálás folyamatának és tárgyainak nyomait. Olyan könyvek, kéziratokat, okiratokat, albumokat, grafikákat, térképeket, plakátokat lenyomatait, melyek több száz évesek is lehetnek.

Számomra a fa tábla egy eszköz, mely lehetővéteszi az első információ hordozó eszközeink megmentését és mindemellett őriz meg magán számos nyomot, sérülést.

Munkámban egyfajta tudás ábrázolása mellett tiszteletemet fejezem ki a restaurátorok alázatos munkája előtt.


Vissza

Balogh Viktória: Monolit / Monolith

giclée print pácolt fa keretben

/ giclée print in stained wood frame

105x155 cm

2018.

Balogh Viktória: Hagyaték / Heritage

A Világirodalom Remekei sorozatból

/ From series The Masterpieces of World Literature

giclée print meszelt fa keretben

/ giclée print in whitewashed wood frame

44x50,6 cm

2018.

Balogh Viktória: Pixelek II. / Pixels II.

A Világirodalom Remekei sorozatból

/ From series The Masterpieces of World Literature

giclée print meszelt fa keretben

/ giclée print in whitewashed wood frame

35x44 cm

2018.

Balogh Viktória: Processzus / Process

A Világirodalom Remekei sorozatból

/ From series The Masterpieces of World Literature

video, 7' / videostill

2018.

Balogh Viktória: Színsor / Color Map

A Világirodalom Remekei sorozatból

/ From series The Masterpieces of World Literature

installáció / installation

2018.

Fotó: Kiss Imre

Balogh Viktória: Pixelek I. / Pixels I.

A Világirodalom Remekei sorozatból

/ From series The Masterpieces of World Literature

giclée print meszelt fa keretben

/ giclée print in whitewashed wood frame

35x44 cm

2018.

Balogh Viktória: Táblák II. No.1 / Boards II. No.1

giclée print

változó méret / variable sizes

2018.

Balogh Viktória: Táblák II. No.2 / Boards II. No.2

giclée print

változó méret / variable sizes

2018.

Balogh Viktória: Táblák II. No.3 / Boards II. No.3

giclée print

változó méret / variable sizes

2018.

Balogh Viktória: Táblák II. No.4 / Boards II. No.4

giclée print

változó méret / variable sizes

2018.