Ösztöndíjasok

Regős Benedek
2017
Galéria
Szerkezet 2017

 Regős Benedek Szerkezet c. munkájában a fényképek működési

mechanizmusát és természetének szemiotikai dilemmáit vizsgálja a

filmdíszletek építészeti szituációján, mint analógián keresztül.

Ahogy a filmfelvételekhez készülődíszletek a kamera nézőpontjának

épülnek, a valóságot „vizuálistényezőjére” (illúziójára) redukálják. Ez az

absztrakció egy szinte sík, lényegében kétoldalú építményt eredményez,

amely egyik oldalával a kamera felé néz, másik oldalával annak háttal

fordul. Mindkét oldal két teljesen eltérő funkciónak van alárendelve:

míg az előbbi a valóság mímeléséért, az illúziókeltésért felel, addig az

utóbbi az építmény statikai megtartását szolgálja. A két oldal nem csak

rendeltetésében, hanem megjelenésében, kidolgozottságában is egymás

teljes ellentéte. Ebben az esetben egyértelmű: ha egy objektumot pusztán

a filmfelvevő kamera lencséjén keresztül szemlélünk, a másik oldaláról

semmilyen információt nem kaphatunk.

A sorozat címe erre a – kevésbé látványos – „túlsó” oldalra utal,

ami általában rejtve marad előttünk, és ami a figyelmünket is elkerüli

a „látványos” oldal szemfényvesztő evidenciája miatt. Ez a jelenség

azonban nem csak a filmek és filmdíszletek esetében, hanem bármilyen

más, valóságot mímelő felületbefogadása esetén is fennáll, mégpedig

annál inkább, minél tökéletesebb a másolat. A fényképekre tehát

hatványozottan igaz. Hasonlóan a díszletnézőjéhez, a fénykép befogadója

is egy fix nézőpontnak és látó szögnek van kiszolgáltatva, amely kevésbé

kérdésekkel, mint inkább egyértelmű bizonyossággal szembesít.

A sorozatban a kulisszák különbözőoldalai egymástól elkülönítve

jelennek meg további, asszociatív módon kapcsolódó képekkel, így

megidézve az általuk közvetített építészeti kontextus és a realitás

kapcsolatának labilitását.

Vissza

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva 

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.


Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.

Regős Benedek: a Szerkezet című sorozatból / from the series 'Structure'

tintasugaras nyomat rétegelt lemezre kasírozva

/ inkjet print mounted on plywood

változó méret / size variable

2017.